Leesbaarheid

Het belangrijkste element is de leesbaarheid van uw website. Dit betekent dat de website gemakkelijk te lezen moet zijn. Steek moeite in het uitzoeken van de juiste lettertypes en kleuren van uw nieuwe website. Kies ook voor zogenaamde "web safe fonts", dit zijn lettertypes die door elke browser worden ondersteund. Kies uw tekst met zorg. Elke bezoeker moet kunnen begrijpen wat u wilt overdragen. Wat de kleuren betreft is een donkere tekst op een lichte achtergrond is gemakkelijker te lezen dan lichte tekst op een donkere achtergrond.

Zorg dat de tekst niet te klein is om te lezen. Niet elke bezoeker heeft immers even goede ogen als u! Te grote tekst komt juist weer schreeuwerig over. Wees daarom terughoudend in het gebruik van stukken tekst in hoofdletters.

 

 

Navigeerbaarheid

Een nog niet zoveel gebruikt woord is "navigeerbaarheid". Binnen de web design studie wordt dit woord maar al te vaak gebruikt. Het geeft aan dat een website moet voldoen aan een simpele navigatie. Zorg dat hyperlinks duidelijk te zien zijn. Wanneer u gebruik maakt van buttons (knoppen) en tabbladen op uw website, zorg dan dat ze van een duidelijke tekst voorzien zijn. Voor bezoekers is het dan duidelijker wat de functie van de buttons en tabbladen is. Een duidelijke functie van de elementen in uw website is belangrijker dan een "flashy" uiterlijk.

Wanneer een tekstlink (hyperlink) geen specifieke kleureigenschappen toegekend heeft gekregen, zullen de meeste browsers standaardkleuren voor het weergeven van de tekstlink gebruiken. Dit is blauw voor de links die de bezoeker nog niet heeft bezocht en paars voor de wel bezochte links. Het is een goede gewoonte om deze kleurregels te respecteren en hooguit een blauwtint te kiezen voor uw hyperlinks die maar iets afwijkt van de standaard. Indien u dat niet wilt kunt u altijd experimenteren met bijvoorbeeld vette tekst of onderstreepte tekst.

 

 

Snelheid

Zorg dat uw website op een snelle server staat. Wanneer uw website niet binnen 15 seconden geladen is, zullen veel bezoekers de website al snel verlaten. Kijk bij het kiezen van de hosting ook naar de toekomst. Nu komen er misschien nog niet zoveel bezoekers maar hoeveel bezoekers heeft de website over een jaar?

 

 

Consistentie

Alles binnen uw website moet consistent zijn. Gebruik binnen al uw pagina's hetzelfde lettertype voor kopjes. Dit geldt ook voor de hyperlinks. Het heeft geen zin als uw hyperlinks op uw ene pagina blauw en onderstreept zijn, en op uw andere pagina groen en vet.

 

 

Hoe ziet de website eruit op mobiele apparaten?

Men gebruikt steeds vaker mobiele apparaten om te internetten. Zorg ervoor dat ook op mobiele apparaten de website leesbaar en navigeerbaar blijft.

 

 

Contactinformatie

Het is belangrijk dat bezoekers u kunnen bereiken. Zij geven namelijk aan welke informatie zij zoeken wat waarvan zij vinden dat het ontbreekt op uw website. Dit heeft tot gevolg dat u het aanbod van informatie op uw website kunt verbeteren. Voeg dus altijd een contactformulier toe in uw website. Gebruik daarin een "CAPTCHA-controle" zodat u niet door spam robots wordt lastiggevallen.